Подреди вицовете по:
изпратен от на 14.11.2013 в категория Щирлиц

Щирлиц вървеше по улицата на нощният новогоден Ханой. Изведнъж насреща му излиза дракон…
\"За щастие\" - мисли си Щирлиц.
\"За вечеря\" - мисли си драконът.

изпратен от на 27.03.2012 в категория Щирлиц

Разговарят Мюлер и Щирлиц:
Мюлер: Щирлиц, защо носите червени слипове?
Щирлиц трескаво мисли: "За това знаят само двама: Центъра и радистката. Центъра не е, значи ме е предала радистката."
Мюлер: Щирлиц, не ме гледай, а си закопчай ципа на панталона!

изпратен от на 27.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц стреля в упор. Упорът падна!

изпратен от на 27.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц гледаше как професор Плейшнер се хвърля от прозореца на третия етаж вече шести път.
- Явно отровата не действа - помисли си той.

изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц дълго гледал в една точка.
След това в друга…
"Двуеточие!" - досетил се Щирлиц.

изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц падаше от дърво. Като по чудо успя да се хване за един от клоните и остана да виси. Към края на седмицата, ръката му изтръпна и силно отече.

изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Американска бомба случайно удря китайското посолство в Белград.
Други американски бомби случайно удрят италианското, гръцкото, индийското и други посолства…
Щирлиц случайно получава повишение в чин.

изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц чете вестник и стига до обява:
\"Поп-група търси пианистка\".
- Да-а-а, съвсем нагъл е станал вече пасторът! - мисли си Щирлиц.

изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Щирлиц вървеше по коридора. Изведнъж нещо го тресна с всичка сила по гърба. Щирлиц се просна на пода. Надигна се, огледа се - нямаше никого.
\"Сторило ми се е!\" - помисли си Щирлиц.

изпратен от на 01.09.2011 в категория Щирлиц

Щирлиц не беше хомосексуалист, но не му се искаше да обижда Мюлер…

Голям смях!
Създаден от HQWebS.net