Подреди вицовете по:
изпратен от на 18.03.2008 в категория ПрограмистиИванчо - приказки за програмисти…

На Иванчо са му дали 3 ябълки.
Той е изял 2.
Колко ябълки има Иванчо?
Мислите си че 1?
Ама никъде не е казано, колко ябълки е имал Иванчо преди да му дадат 3-те.
Извод - нулирайте си променливите!

Иванчо има 3 ябълки. Дали му още 3. Той изял 2. Колко ябълки има Иванчо?
4? Неееееееееее! 6! Двете ги е изял един ден по рано.
Извод - синхронизирайте си нишките!

Иванчо имал 5 ябълки. Изял 2. Колко са му останали?
3? Нееее! Той не е ял свои ябълки! Пак има 5!
Извод - защитавайте си адресното пространство!

На Иванчо му дали 3 ябълки. Той ги изял.
На другия ден дошли да му ги искат, защото били дадени само за съхранение.
Извод - четете си спецификацията.

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Жена на програмист го праща до магазина:
- Да купиш един салам и ако има яйца - 10.
След малко мъжът се връща с десет салама. Жена му го пита:
- Какви са тези салами? Защо си купил 10 салама.
- Как защо?! - имаше яйца…

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Диалог между програмист и жена му, вечер след работа..
Прибира се той:
- Gооd еvеning dеаr, I`m nоw lоggеd in.
Жена му:
- Купи ли хляб?
- Ваd соmmаnd оr filеnаmе.
- Нали те помолих сутринта!
- Еrrоnеоus sуntах. Аbоrt?
- Какво става с новия телевизор?
- Vаriаblе nоt fоund…
- В края на краищата, дай ми кредитната си карта да отида до магазина
- Shаring Viоlаtiоn. Ассеss dеniеd…
- Ти мен обичаш ли ме, или обичаш само компютрите, или издевателстваш над мен?
- Тоо mаnу раrаmеtеrs…
- Защо ли се омъжих за теб.
- Dаtа tуре mismаtсh.
- Направо си отвратителен..
- It`s bу Dеfаult.
- Какво става със заплатата ти?
- Filе in usе… Тrу аftеr sоmе timе.
- Аз на теб каква съм ти?
- Unknоwn Virus!

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Програмист се прибира в пет часа сутринта. Жена му изнервена го очаква на вратата:
- Миришеш ми на чужди компютри…

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Програмист е сред природата на пикник със приятелката си. ПО едно време казва:
- Виж, какво синьо небе! Точно като на Windows 98!

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Младеж, завършил институт и постъпил на работа във фирма. На втория ден началникът го извикал и попитал:
- Ти силен програмист ли си?
- Как да ви кажа?
- Е силен ли си?
- В общи линии, да.
- Тогава ще се заемеш с преместването на компютрите.

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Истинският програмист не може да умре от глад, дори хладилника да е празен. Той винаги може да изкара поне още една седмица с хранителните запаси натрупали се в клавиатурата.

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Един програмист се трудил над една програма дни на ред накрая му писнало качил се в колата и отишъл в една планина.
Започнал да се катери, стигнал върха и вика:
- ЕХОООООООО!
(никакъв отговор)
- ЕХОООООООООООООООООО!
(пак никакъв отговор)
- ЕХОООООООООООООООООООООООООО!
- @ECHO is On.

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Програмистки виц:
Microsoft Visual C++:
Hello_World.obj: 3 errors, 12 warnings.

изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

- Кое е най-голямото наказание за програмиста?
- Тъщата му да разбира С++.

Голям смях!
Създаден от HQWebS.net