изпратен от на 15.01.2009 в категория Нане и Вуте

Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте какво работи.
- Научен работник!
- Е кво е научен работник? - пита Нане
- Глей са, правим разни опите и документираме.Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем:
"Oди ма!", "Она оди". И ния пишем у протоколо -"Она оди " После откинем и още един крак и пак й речем:
"А оди ма!", "Она па оди"... И ния пешем "Она па оди" И така доде и откинем сите крaка Викаме й: "А оди ма!" Она ни мърда ни шава, И ния пишем у протоколо: "Она оглуше"

Още от категориятаКатегории

изпратен от на 16.10.2009 в категория Нане и Вуте

Отишла Пена една готина в града на панаир . Връща се, а на полата и цепка . Вуте я пита :
- Оти, Пено, каква е тая цепка ма?
Тя нали е малко проста, чула, недочула за прасеца, казала :
- Епа, да ми се види прасенцето - отговорила му тя.
Отишла Пена другата готина пак на панаира . Връща се, а на полата и още една цепка . Вуте пак я пита :
- Оти, Пено, защо имаш още една цепка на полата ма?
- Епа, да ми се види и другото прасенце.
Вуе не издържал и и казал :
- Епа, сложи си и още една трета цепка да ти се види и кочинката!

изпратен от на 15.01.2009 в категория Нане и Вуте

Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте какво работи.
- Научен работник!
- Е кво е научен работник? - пита Нане
- Глей са, правим разни опите и документираме.Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем:
"Oди ма!", "Она оди". И ния пишем у протоколо -"Она оди " После откинем и още един крак и пак й речем:
"А оди ма!", "Она па оди"... И ния пешем "Она па оди" И така доде и откинем сите крaка Викаме й: "А оди ма!" Она ни мърда ни шава, И ния пишем у протоколо: "Она оглуше"

изпратен от на 06.01.2011 в категория Нане и Вуте

Срещат се Нане и Вуте, заприказвали се и Нане пита Вуте кaкво работи
- Научен работник
- Е, кво е това научен работник - пита Нане.
- Глей са, правим разни опите и докоментираме и протоколираме. Та значи фанахме една стоножка, откинем и единио крак и речем "Оди ма!". Она оди. И ние пишем у протоколо - "она оди". После откинем още един крак, пак и речем "А оди ма!". Она па оди и ниа пишем у протоколо "она па оди". И така доде й откинем сите крака. Викаме й "А оди ма!", а она ни мръда, ни шава. И ние пишем у протоколо "она оглуше"...

Още от категорията
Голям смях!
Създаден от HQWebS.net