изпратен от на 26.03.2012 в категория Щирлиц

Американска бомба случайно удря китайското посолство в Белград.
Други американски бомби случайно удрят италианското, гръцкото, индийското и други посолства…
Щирлиц случайно получава повишение в чин.

Още от категориятаКатегории

изпратен от на 17.03.2008 в категория Щирлиц

Влиза Щирлиц при Калтенбрунер.
- Хер Щирлиц, колко прави две и две?
- Три, хер Калтенбрунер.
- Не, Щирлиц, не. Две и две прави четири.
Глас зад кадър:
"Щирлиц отлично знаеше колко прави две и две, но откъде по дяволите Калтенбрунер знаеше това?"

изпратен от на 17.03.2008 в категория Щирлиц

Щирлиц видя наклонена кула.
- Пиза… - помисли си Щирлиц
- По-малко трябва да пиеш… - помисли си кулата.

изпратен от на 17.03.2008 в категория Щирлиц

Щирлиц нахлу в колата на Мюлер и запали.
А от толкова време се опитваше да откаже цигарите…

Още от категорията
Голям смях!
Създаден от HQWebS.net