изпратен от на 18.03.2008 в категория Програмисти

Защо вицовете за блондинки са повече от вицовете за програмисти?
Защото вицовете за блондинки ги разбират всички, освен блондинките, а вицовете за програмисти ги разбират само прогармистите.

Още от категориятаКатегории

изпратен от на 07.12.2013 в категория Програмисти

Моля, въведете вашата парола
- "рози"
Недостатъчен брой на символи в паролата
- "розови рози"
Паролата трябва да съдържа поне една цифра
- "1 розова роза"
Паролата не трябва да съдържа празни полета
- "1розовароза"
Паролата трябва да съдържа поне 10 различни
символа
- "1шибанарозовароза"
Паролата трябва да съдържа поне една главна
буква
- "1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА"
Паролата трябва да съдържа поне една малка
буква
- "ШибанаРозоваРоза"
Паролата трябва да съдържа поне една цифра
- "1розоваРозаДаТияНавравГъза"
Тази парола вече е заета...

изпратен от на 23.08.2013 в категория Програмисти

Кирил и Методий - първите хора, сетили се да сменят кодовата таблица. Дотогава всички пишели на латиница.

изпратен от на 28.04.2013 в категория Програмисти

Не можете да се свържете с интернет? Проверете онлайн за помощ.

Още от категорията
Голям смях!
Създаден от HQWebS.net